Ν. Αρετάκης | «Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης των Ορεινών όχι υπέρ της αποικιοποίησης»

Ο Δήμαρχος δηλώνει ότι: «Δεν είχα καμμία απολύτως επικοινωνία με την Περιφερειάρχη κ.Κράτσα που να αφορούσε στην επένδυση του Εμίρη στα Ορεινά. Η Θέση μου είναι σαφής. Είμαστε υπερ της ανάπτυξης των Ορεινών όχι υπέρ της αποικιοποίησης. Προς τούτο θα πρέπει να συνταχθεί και να κοινοποιηθεί μελέτη για την επένδυση και μετά θα αποφασιστεί η αποδοχή της με βάση την δυνατότητα εφαρμογής της και την αναπτυξιακή προοπτική της».Τελευταία άρθρα