Λογοθεραπεία: Δημόσιες και ιδιωτικές δομές βοηθούν τα Ζακυνθινόπουλα

«Μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα ένας ζακυνθινός γονιός έπρεπε να μπει σε διαδικασία να φτάσει τουλάχιστον μέχρι την Πάτρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, τόσο για να εξασφαλίσει μια διάγνωση όσο και για να μπει σε μια θεραπευτική διαδικασία»
Πολλοί πλέον είναι οι συνάνθρωποί μας οι οποίοι απευθύνονται σε λογοθεραπευτές. Φυσικά κανείς μας δε μπορεί να αγνοήσει τον μεγάλο αριθμό παιδιών τα οποία παρακολουθούνται από λογοθεραπευτές για την αντιμετώπιση μικρότερων ή πιο σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η κ. Κωστή Γεωργία, Λογοθεραπεύτρια, μας ενημερώνει σχετικά με το τι είναι η λογοθεραπεία και τα πιθανά αίτια πρόκλησης προβλημάτων, πότε πρέπει να απευθύνεται ο γονιός στον ειδικό, τις αιτίες αύξησης, καθώς και τη σημαντικότητα ύπαρξης δομών στο νησί μας για μια έγκαιρη διάγνωση και εν συνεχεία αντιμετώπιση του φαινομένου.

Τι είναι η Λογοθεραπεία
Λόγοθεραπεια είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές της επικοινωνίας σε οποίο τομέα της και αν αφορούν. Με άλλα λόγια έχει να κάνει με προβλήματα στην ομιλία, στον λόγο, στην μορφή της γλώσσας, στο περιεχόμενο αλλά και στην χρήση τόσο σχετικά με την αντιληπτική όσο και με την εκφραστική ικανότητα του ατόμου, την προφορική αλλά και την γραπτή.

Προβλήματα και αιτίες των προβλημάτων στο λόγο
•Οι διαταραχές αυτές μπορεί να απορρέουν από οποιαδήποτε αιτία: για παράδειγμα μπορεί να είναι αναπτυξιακές αποκλίσεις ή νευρολογικές δυσκολίες, επίκτητες είτε ακόμα και εκ γενετής.
•Ένας γονιός πρέπει να απευθύνεται σε έναν ειδικό, μιλώντας πάντα για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, όταν διαπιστώνει ότι το παιδί δεν μπορεί να αρθρώσει σωστά φωνήματα και δεν μιλάει καθαρά, «κομπιάζει», επαναλαμβάνει μέρος της λέξης ή ολόκληρη την λέξη κατά την παραγωγή, δεν σχηματίζει προτάσεις με σωστή δομή παραλείπει λέξεις ή το νόημα των λεγόμενων του είναι ελλιπές, δυσκολεύεται στην κατανόηση και εκτέλεση απλών ή συνθετών οδηγιών, δεν διατηρεί ένα θέμα στην συζήτηση, δυσκολεύεται να παραμείνει και να ολοκληρώσει μια συζήτηση, δεν ακολουθεί κανόνες κοινωνικούς κατά την επικοινωνία όπως η βλεμματική επαφή ή διατήρηση σειράς στον διάλογο, δεν κάνει διάλογο κτλ.

Χρόνος εκδήλωσης των συμπτωμάτων
Επειδή το φάσμα των δυσκολιών που είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατά την προσχολική ηλικία είναι μεγάλο, δεν είναι εύκολο να αποσαφηνισθεί η αιτία όπως προαναφέρθηκε οι διαταραχές μπορεί να έχουν αναπτυξιακή βάση, επίκτητη, γονιδιακή, εκ γενετής κτλ. Σίγουρα καθοριστικό ρόλο εκτός από το δυναμικό του ίδιου του παιδιού παίζει και το περιβάλλον, το οποίο είναι θετικό όταν περιλαμβάνει πλήθος ερεθισμάτων που δίνουν ευκαιρίες τόσο για επικοινωνία όσο και για εμπλουτισμό γνώσεων.

Πότε πρέπει να γίνεται παρέμβαση
Η νεότερη ροπή σχετικά με τις επιστήμες που αφορούν την ψυχική υγεία του παιδιού είναι η πρώιμη παρέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση ώστε τυχόν δυσκολίες να αναγνωρίζονται και να μπαίνουν τουλάχιστον σε πρωτόκολλο παρακολούθησης, αν όχι παρέμβασης, από πολύ μικρή ηλικία.

Τι ισχύει στη Ζάκυνθο
Η κα Κωστή εκτιμά ότι η ευαισθητοποίηση τόσο των παιδιάτρων όσο και των εκπαιδευτικών αλλά και η ύπαρξη δημοσίων δομών, όπως του ιατρού παιδαγωγικού του νοσοκομείου Ζάκυνθου αλλά και του ΚΕΣΣΥ δίνουν την δυνατότητα στον γονιό «να το ψάξει» νωρίτερα αλλά και να αποδαιμονοποιήσει την ίδια τη διαδικασία της «θεραπείας». Μια στάση που πραγματικά έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν.
Μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα ένας ζακυνθινός γονιός έπρεπε να μπει σε διαδικασία να φτάσει τουλάχιστον μέχρι την Πάτρα στην καλύτερη των περιπτώσεων τόσο για να εξασφαλίσει μια διάγνωση όσο και για να μπει σε μια θεραπευτική διαδικασία. Αυτό καθιστούσε πολύ δύσκολη την πραγματική εμπλοκή των παιδιών σε θεραπευτικά προγράμματα έστω και αν αυτά κρινόντουσαν απαραίτητα. Η ύπαρξη δημοσίων και ιδιωτικών δομών που εξυπηρετούν αυτούς τους σκοπούς στο νησί έχει βοηθήσει πολύ στην ενεργή εμπλοκή των παιδιών του νησιού σε θεραπείες όταν κρίνεται απαραίτητο.

photo: speechvoice