Ενισχύεται το Κέντρο Κοινότητας | Αύξηση προϋπολογισμού και στελέχωση

Παρατάθηκε η χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου μέχρι το Σεπτέμβριο 2023 και εγκρίθηκε η ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου του σε νέα συμπληρωματικά πεδία κοινωνικής υποστήριξης. Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του, το βράδυ της Παρασκευής, αποφάσισε να αποδεχτεί την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και κατά συνέπεια, τη χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας, που αυξάνει τον προϋπολογισμό από 289.440,00 € σε 653.121,41 € και το χρόνο υλοποίησης μέχρι την 30-09-2023. Επίσης, με αυτή την απόφαση ξεκινούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη δύο στελεχών με ανανεώσιμες ετήσιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τη συμπλήρωση του στελεχικού δυναμικού του Κέντρου Κοινότητας.

Η δομή
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Προϊστάμενος του Τμ. Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοιν. Πολ. του Δ. Ζακύνθου και Υπεύθυνος της Ομάδας Παρακολούθησης & Διοίκησης του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ζακύνθου, Στέλιος Πέττας, για να δημοσιοποιήσει την ευχάριστη εξέλιξη για τη λειτουργία του Κέντρου, υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016). Με τη λειτουργία του Κέντρου επιδιώκεται η περαιτέρω υποστήριξη των Δήμων στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, την παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες και τα Κοινωνικά Προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται, είτε στην περιοχή είτε στην Περιφέρεια, είτε σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη στόχευση στα προγράμματα και στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη . Αποτελεί το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «One Stop Shοp», με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, ως δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται και τις ενισχύουν περαιτέρω. Το Κέντρο Κοινότητας καθώς και το Παράρτημα του για τον τοπικό πληθυσμό των Ρομά λειτουργεί με πλήρη σύνθεση από το Μάιο 2018, ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εποπτεύεται από αυτή.Τελευταία άρθρα