Με σοβαρή στρατηγική ο τουρισμός στα Ιόνια

•Πρωτοβουλίες από Ρόδη Κράτσα
Η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου έχει αναλάβει προσωπικά την υπόθεση του τουρισμού και προωθεί ένα σχέδιο βασισμένο στην συνεργασία μεταξύ φορέων αλλά στην συνεργασία μεταξύ των στελεχών της Περιφερειακής Αρχής, κάτι που έλειψε τα προηγούμενα χρόνια.
«Ο τουρισμός είναι ένα πλέγμα υπηρεσιών και παραγωγικών διαδικασιών συνεχώς εξελισσόμενων μέσα σε σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όλες οι ειδικότητες, όλοι οι τομείς πολιτικής εμπλέκονται, γι αυτό είμαστε όλοι σε εγρήγορση με ενεργό συμμετοχή». επισημαίνει.
Η παρουσία της Περιφέρειας στο εξωτερικό αναβαθμίζεται επίσης. Η ίδια η Περιφερειάρχης συμμετέχει στις τουριστικές εκθέσεις, όπως και παράλληλα Αντιπεριφερειάρχες διαφόρων αρμοδιοτήτων. Εχουν την εντολή να προβάλλουν το νέο πρόσωπο της Περιφέρειας, στραμμένο στο μέλλον, με καλλίτερες υποδομές και οργάνωση, με πλεονεκτήματα επενδυτικού προορισμού, με στροφή στην επιχειρηματικότητα, στην πράσινη ανάπτυξη, στην πολιτισμική δημιουργία. Ήδη έχει δοθεί εντολή στους Αντιπεριφερειάρχες να συγκροτήσουν στα πλαίσια αυτά επιμέρους Επιτροπές Τουρισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Η Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου δημιουργεί και ειδική γνωμοδοτική επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον τουρισμό, και ήδη ξεκίνησε την νέα χρονιά με την παρουσίαση σχεδίου για την δημιουργία μοντέλου διαχείρισης τουριστικού προορισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό προσεχώς θα υπάρξει εκδήλωση ενημέρωσης κάθε τοπικής κοινωνίας.
Τέλος μέσω της δημιουργίας του Film Office διαμορφώνονται οι συνθήκες που θα συμβάλλουν στην προσέλκυση διεθνών παραγωγών καθώς και η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Παράλληλα θα υπάρξουν ευκαιρίες προβολής των νησιών μας με θετικά αποτελέσματα στον τουρισμό.