Η ευτυχία βρίσκεται μέσα μας!!!

Όσα κείμενα και αν διαβάσουμε, όσο και αν η λέξη Eυτυχία μπορεί να ειπωθεί αμέτρητες φορές στις ευχές μας, τίποτα δεν μπορεί να μας την περιγράψει ή να μας τη φέρει εκτός από εμάς τους ίδιους.

Η Ευτυχία είναι μια εσωτερική ατομική αίσθηση και η ευθύνη ανάδειξης της αφορά στον καθένα μας ξεχωριστά.


Όμως ποιος είναι ο δρόμος για έναν άνθρωπο να καταφέρει να βιώσει εντός του αυτό το συναίσθημα πληρότητας και ευδαιμονίας που το ονομάζουμε Ευτυχία;

Η Ευτυχία μπορεί να έρθει όταν ο καθένας μας καταφέρει να γεμίσει μέσα του τα κενά που τα βιώματα, οι εμπειρίες και οι ανάγκες του, του έχουν δημιουργήσει. Ανάλογα με την εσωτερική ωριμότητα και την αναβάθμιση του επιπέδου των αναγκών του, αυτά που αναζητά να καλύψει μπορεί να ποικίλουν.

Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που στο «σήμερα» η ευτυχία τους μπορεί να έλθει όταν καταφέρουν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και να βιώσουν το αίσθημα της ασφάλειας.

Σε άλλους, όταν η συντροφιά μιας ουσιαστικής παρέας μπορεί να τους χαρίσει στιγμές αποδοχής και το βίωμα του «ανήκειν». Οι ποιοτικές σχέσεις. Επίσης, όταν μπορούν να γίνουν χρήσιμοι για τον συνάνθρωπό τους και να προσφέρουν.

Τέλος, η Ευτυχία για κάποιους άλλους ανθρώπους είναι το αίσθημα της εσωτερικής αξίας, το βίωμα της ουσιαστικής αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης που μπορεί να τους οδηγήσει στην επαγγελματική καταξίωση και την επιτυχία, σε κάθε επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος καλείται να κατακτήσει μέσα του εκείνα τα κομμάτια της νόησης και της αντίληψης που θα τον κάνουν ικανό να μπορεί να κατανοεί τα ουσιαστικά θέλω του, να ξεχωρίζει τις αυθεντικές επιθυμίες και ανάγκες του.

Και όταν αυτό γίνει εφικτό, να καταφέρει με τη δική του πορεία και προσπάθεια να τα εκπληρώσει.

Η άγνοια πολλές φορές ή η παιδική συνείδηση μέσα μας, μας οδηγούν σε μια κατάσταση σκέψης πως τα παραπάνω μπορούν να μας τα προσφέρουν οι άλλοι και αναμένουμε έτσι μονάχα τη δική τους συμβολή, που στη δική μας αδυναμία «αυτοί οι άλλοι» φαντάζουν στη σκέψη μας πως εκείνοι είναι πιο ικανοί.

Καταλήγουμε έτσι να βιώνουμε τη ματαίωση και να χάνουμε πολύτιμο χρόνο από τη δική μας ατομική πορεία στην πληρότητα και στην Ευτυχία.

Την Ευτυχία εμείς οι ίδιοι μπορούμε να τη φέρουμε στη ζωή μας ξεκινώντας σήμερα να γνωρίζουμε τον εαυτό μας καλύτερα και ουσιαστικά, να ανακαλύψουμε αυτό που πραγματικά μας λείπει και αυτό που ο ερχομός του μπορεί να κάνει την «Τύχη να είναι Ευνοϊκή» και να πλεύσουμε … στα διάφανα νερά της Ευτυχίας.

Χριστίνα Τζάνη – Life & Business Coach
www.christinetzani.gr