Ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία έχουν και όσοι έφυγαν για το εξωτερικό το 2018

Μπορεί κάποιοι να αποφάσισαν να πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς, όμως φαίνεται πως έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Πιο αναλυτικά, όσοι μετανάστευσαν στο εξωτερικό για δουλειά ή για σπουδές αλλάζοντας το 2018 τη φορολογική τους κατοικία έχουν ακόμα στη διάθεσή τους λίγες ημέρες ακόμα, μέχρι δηλαδή τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση.


Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση Ε1 όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας.

Η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού και καταθέσεων που επιφέρει τόκους, υποχρεώνει τον κάτοχο του λογαριασμού αυτού, να υποβάλει δήλωση, διότι οι τόκοι του τραπεζικού λογαριασμού αποτελούν εισόδημα, ακόμα κι αν είναι της τάξης των λίγων λεπτών του ευρώ.

Από την άλλη όμως, αν ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. εξοχική κατοικία ή επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή αγοράζει ακίνητο ή αυτοκίνητο στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αν έχει φύγει για το εξωτερικό μόνο ο ένας από τους δυο συζύγους τότε μπορεί να αλλάξει την φορολογική του κατοικία μόνο αυτός που έφυγε για το εξωτερικό. Έτσι, για τα εισοδήματα που θα αποκτήσει στο εξωτερικό θα φορολογηθεί για αυτά στο εξωτερικό ενώ αν συνεχίσει να αποκτάει εισοδήματα και στην Ελλάδα τότε για αυτά τα εισοδήματα φορολογηθεί στην Ελλάδα.

Πηγή: newsbeast.gr