Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Παρατηρητηρίου ξεκινά η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

•Το μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Κ. Ζορμπά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Μία θετική είδηση θέλησε να μεταφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Ζορμπάς αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Όπως είπε, πρόκειται άμεσα να ξεκινήσει το Πρόγραμμα του Κοινωνικού Παρατηρητηρίου, βασικοί στόχοι του οποίου είναι: η ψυχοκοινωνική στήριξη, η παροχή συμβουλευτικής και υποστηρικτικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους, καθώς και η ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.
Ο κ. Ζορμπάς στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, αναφέρει: «Η 3η Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία μας δίνει την ευκαιρία αφενός να αναδείξουμε τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία αφετέρου να φωτίσουμε τα στοιχεία που δημιουργούν μια διαφορετική πραγματικότητα από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αποτελεί ημέρα ευαισθητοποίησης αλλά και διεκδίκησης για ισότιμη θέση στην κοινωνία, για καταπολέμηση των διακρίσεων και άρση των αποκλεισμών. Ως Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελούν προτεραιότητά μας τα θέματα που αφορούν την αναπηρία και η ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να γίνεται καθημερινή πράξη η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Με την επίγνωση ότι ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο θεωρούμε επιβεβλημένη τη συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αναπηρίας με γνώμονα τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων αυτών, σε μια κοινή προσπάθεια να αμβλύνουμε τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Άμεσα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πρόκειται να ξεκινήσει το πρόγραμμα του Κοινωνικού Παρατηρητηρίου με ένα από τους βασικούς του άξονες την ψυχοκοινωνική τους στήριξη, την παροχή συμβουλευτικής και υποστηρικτικών υπηρεσιών στα ίδια τα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους, καθώς και την ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Το μήνυμα της ημέρας είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του καθενός, το δικαίωμα στις ίδιες ευκαιρίες και την ισοτιμία».