Μαραθώνια αναμένεται η αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου! – Δείτε τα θέματα


•Ο Δήμαρχος θα ενημερώσει το σώμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Μαραθώνια αναμένεται να είναι για άλλη μια φορά η αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον στην ατζέντα βρίσκονται 29 θέματα προς συζήτηση. Φλέγον είναι το θέμα των απορριμμάτων, για το οποίο θα ενημερώσει ο δήμαρχος σχετικά με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Επιπλέον το σώμα θα απασχολήσει η παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού από το Σύνδεσμο διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου στο Δήμο Ζακύνθου. Κατόπιν θα ακολουθήσει εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών καθώς και ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΔΗΖ για τα έτη 2015,2016 και 2017. Το σύμβούλιο θα ασχοληθεί επίσης με την παράταση παραχώρησης και χρήσης λεωφορείων από το φορέα διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου και Συνέργεια του Δήμου με το ΚΠΕ Λιθακιάς και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης για δράση με θέμα την Ανακύκλωση. Στο αυριανό συμβούλιο αναμένεται επίσης να συγκροτηθεί η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, ενώ μεταξύ άλλων, αναμένεται να εγκριθεί η Προγραμματική Σύμβαση Κανονισμού λειτουργίας του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Αγ. Κήρυκα –Ωδείο Διονυσίου Μυλωνά, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων /Π.Ε. Ζακύνθου με το Δήμο Ζακύνθου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγγερικού «Μαρτελάος».

Τα θέματα

1. Επικύρωση πρακτικών από την 15η Συνεδρίαση έως και την 19η Συνεδρίαση 2019 Δημοτικού Συμβουλίου –κ. Πρόεδρος
2. Ενημέρωση- απόφαση για τη διαχείριση των απορριμμάτων κ. Δήμαρχος
3. Παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού από το Σύνδεσμο διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου στο Δήμο Ζακύνθου . – Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κουτσογιάννης
4. Εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγώνκ. Πρόεδρος
5. Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΔΗΖ για τα έτη 2015,2016 και 2017 . –κ. Πρόεδρος ΚΕΔΗΖ
6. Παράταση παραχώρησης και χρήσης λεωφορείων από το φορέα διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου – κ. Πρόεδρος
7. Συνέργεια του Δήμου με το ΚΠΕ Λιθακιάς και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης για δράση με θέμα την Ανακύκλωση – Αντιδήμαρχος κ. Νικήτας Σπίνος
8.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ζακύνθου. – Αντιδήμαρχος κ. Νικήτας Σπίνος
9.Εκμίσθωση ακινήτου στο Α΄ Νεκροταφείο Ζακύνθου – Οικονομική Υπηρεσία
10. Έγκριση άδειας λειτουργιάς καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδήλατων έως 50cc– κ. Πρόεδρος
11. Ευχαριστήριο του Δήμου Ζακύνθου στον πανελλήνιο σύλλογο συμπαράστασης παραπληγικών «ανάπλαση για τη προσφορά αναπηρικών αμαξιδίων σε οικονομικά αδύναμα παραπληγικά άτομα της Ζακύνθου και ευχαριστήριο στο πρακτορείο μεταφορών «Κομιστική Ζακύνθου» για τη δωρεάν μεταφορά τους. –Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας
12. Διόρθωση της αριθ. 267/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ««Παραχώρηση χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων ποδοσφαίρου περιόδου 2019-2020» – κ. Πρόεδρος
13.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (αρθ.76 του Νόμου 3852/10)– κ. Πρόεδρος
14. Διάθεση ΣΑΤΑ για εκτέλεση δαπανώνΟικονομική Υπηρεσία
15.7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 – Οικονομική Υπηρεσία
16. Τροποποιήσεις συνθέσεων α) Ομάδων Διοίκησης και Παρακολούθησης Έργου και β) Επιτροπών Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου για τις ενταγμένες στο Ε.Π. “Iόνια Νησιά 2014-2010” του ΕΣΠΑ Πράξεις α) Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στη Ζάκυνθο και β) Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Ζακύνθου –Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας
17. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Ζακύνθου ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ : ΟΠΣ 5002518 στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ –Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας
18.Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για την Πράξη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στη Ζάκυνθο ενταγμένη στο Ε.Π. “Ιόνια Νησιά 2014-2010” του ΕΣΠΑ –Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας
19. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης –κανονισμός λειτουργίας– Αντιδήμαρχος κ. Βαρβαρίγος Χαράλαμπος
20.Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.– κ. Πρόεδρος
21. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζακύνθου– κ. Πρόεδρος
22. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελoύς επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου του Ν.Π.Ι.Δ. (ΚΕΔΗΖ) – κ. Πρόεδρος
23.Αντικατάσταση Προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης, «Παναγιώτης Χιώτης».– κ. Πρόεδρος
24.Αντικατάσταση Προέδρου της Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης, «Σπύρος Καββαδίας» – κ. Πρόεδρος
25.Αντικατάσταση μέλους Διαχειριστικής Επιτροπής ΚΠΕ – κ. Πρόεδρος
26.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Κανονισμού λειτουργίας κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Αγ. Κηρύκου –Ωδείο Διονυσίου Μυλωνά, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων /Π.Ε. Ζακύνθου με το Δήμο Ζακύνθου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγγερικού ¨Μαρτελάος¨.– κ. Πρόεδρος
27.Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021 – Αντιδήμαρχος κ. Νικήτας Σπίνος
28.Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Ζακύνθου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.)– Πρόεδρος
29.Αιτήσεις-προτάσεις-ανακοινώσεις κ. Πρόεδρος