ΒΙΝΤΕΟ | Επιστημονική ημερίδα «Ο Γιαργητός χορός του Βουγιάτου»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην λέσχη «Ο Ζάκυνθος.»