Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου – Δείτε πού και πότε

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11/2019


08:00 ~ 11:00ΛΑΓΟΠΟΔΟ ΣΟΥΡΜΠΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ –
ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΣ – ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ – ΛΟΥΧΑ – ΓΥΡΙ

11:00 ~ 14:30ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΕΩΣ ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ – ΡΟΞΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: H επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς και εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε στοιχεία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και εάν βρίσκονται στο έδαφος.