Επιμελητήριο Ζακύνθου: Συμμετείχε στη γενική συνέλευση INSULEUR και στο φόρουμ στο Gozo (Μάλτα)

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση INSULEUR και το φόρουμ στο Gozo της Μάλτας. Αντιπρόσωποι από τη Μάλτα, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Τζέρσεϋ συμμετείχαν στις εκδηλώσεις.

Από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου υπήρξε διπλή εκπροσώπηση. Συγκεκριμένα από τους Φώτη Κόττη (Πρόεδρος) και Νίκο Τσίπηρα (Οικονομικό Επόπτη του Επιμελητηρίου, αλλά και του INSULEUR.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Οκτωβρίου, η οποία προοριζόταν αποκλειστικά για τα μέλη της INSULEUR, προέκυψαν βασικά ζητήματα όπως η «Blue Growth and Islands» και οι κανονισμοί ΦΠΑ, ενώ μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν μια πρόταση αναθεώρησης του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων θα εστιαστεί στις ανάγκες των νησιών, καθώς και στο ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών.

Οι δύο ζακυνθινοί εκπρόσωποι τοποθετήθηκαν στο τελευταίο μείζον θέμα, καθώς επίσης έθεσαν και το σημαντικό θέμα των εξορύξεων στη Μεσόγειο, το οποίο βρήκε αντίθετους όλους τους εκπροσώπους των κρατών που συμμετείχαν.

Το φετινό Φόρουμ ήταν αφιερωμένο στη «Ψηφιακή Μεταμόρφωση των Ευρωπαϊκών Νησιών». Συγκεκριμένα, εξετάστηκε λεπτομερώς η σχέση και η διασύνδεση μεταξύ νησιωτικών οικονομιών και ψηφιοποίησης. Επιπλέον, βασικές ομιλίες περιλάμβαναν πρωτοβουλίες νησιωτικών επιμελητηρίων όσον αφορά την ψηφιοποίηση των νησιωτικών οικονομιών και των ΜΜΕ και την ανάπτυξη στρατηγικής για την ψηφιοποίηση των νησιών της ΕΕ.

Με βάση τις εργασίες της, η Διάσκεψη συνέστησε τα νησιά της ΕΕ:
• Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση μεταξύ της κοινωνίας και της κοινότητας σχετικά με τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
• Ανάπτυξη σαφούς κατανόησης της διαδικασίας ψηφιοποίησης έτσι ώστε τα ολοκληρωμένα στοιχεία να λειτουργούν αποτελεσματικά.
• Εισαγωγή αλλαγών στα προγράμματα σπουδών για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους. • Εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών.
• Βρείτε μια ευαίσθητη ισορροπία που θα επιτρέψει τη βιώσιμη καινοτομία και θα εισαγάγει νομοθεσία για την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση της ψηφιακής ασφάλειας.
• Μετασχηματισμός νησιωτικών επιμελητηρίων και ΜΜΕ μέσω της εκμετάλλευσης νέων και καινοτόμων τεχνολογιών.
• Ανάπτυξη στρατηγικών βάσει τόπου για τη λήψη συγκεκριμένων δράσεων και την προώθηση του εδαφικού δυναμικού τους με βάση μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή.

Ως τελικό βήμα, διατυπώθηκε μια δήλωση των συμπερασμάτων και της πρόθεσης για την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής ψηφιοποίησης για τα νησιά της ΕΕ ως αποτέλεσμα του φόρουμ. Από την άποψη αυτή, η δήλωση αναγνώρισε τη σημασία και το δυναμικό της ψηφιοποίησης για τις νησιωτικές οικονομίες, όπου η ψηφιοποίηση μπορεί να χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνδέονται γενικά με τη γεωγραφική τους απομόνωση, αναπτύσσοντας ισχυρότερους δεσμούς με τα κύρια κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, προϊόντων και υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ».

Το φόρουμ ολοκληρώθηκε από τον Joseph Borg, Πρόεδρο της INSULEUR και το Επιχειρηματικό Επιμελητήριο Gozo. Τόνισε τη σημασία που έχουν τα νησιά να ενωθούν για να ακουστούν οι φωνές τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.