2,9 εκ ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι