Αλλαγές στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο

•Μισθωτοί και συνταξιούχοι από τον πρώτο μήνα του 2020 θα διαπιστώσουν μικρή αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους, λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου.

•Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% για το 2019 καθώς και μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5% από τη χρήση 2019.

Αλλαγές προ των πυλών στο ορολογικό τοπίο. Εν προκειμένω, πέντε σημαντικές αλλαγές στη φορολογία που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της φορολογητέας φέρνει σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση. Ειδικότερα, οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν:

-τη φορολόγηση με νέα φορολογική κλίμακα των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων από το νέο έτος.

Η νέα κλίμακα

Εισόδημα Συντελεστής
Έως 10.000 9% (από 22%)
10.001-20.000 22%
20.001-30.000 28% (από 29%)
30.001-40.000 36% (από 37%)
40.001+ 44% (από 45%)

Η έκπτωση του φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής:

Άγαμος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.
Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.
Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.
Έγγαμος με 4 παιδιά και άνω: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου αναμένεται να είναι μειωμένα κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι από τον πρώτο μήνα του 2020 θα διαπιστώσουν μικρή αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους, λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου.

– Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του δηλωθέντος (και όχι του τεκμαρτού) εισοδήματος θα «απαιτεί» η Εφορία από το 2020 από όλους τους φορολογούμενους. Στην περίπτωση μη κάλυψης θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί του ποσού των ηλεκτρονικών δαπανών που λείπουν από τους φορολογούμενους.

– Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% για το 2019 καθώς και μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5% από τη χρήση 2019.

– Μείωση της φορολόγησης των παροχών σε είδος των επιχειρήσεων στους εργαζομένους τους.

– Κίνητρα για την οικοδομή:

•αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία χρόνια(αφορά και οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά την 1-1-2006),
•αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για τρία χρόνια
•επανεξέταση του κατά τον τέταρτο χρόνο
•μείωση κατά 40% του φόρου για τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για την ενεργειακή λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων