Τέλος σε 38 πανεπιστημιακά τμήματα, ανάμεσά τους 3 από το Ιόνιο

Αναστολή και επανεξέταση νέων Τμημάτων – Συνεκτικός σχεδιασμός αλλαγών ακαδημαϊκού χάρτη

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά άμεσα στην αναστολή της έναρξης λειτουργίας 38 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λόγους από την προηγούμενη Κυβέρνηση, δίχως προηγούμενο σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση. Τα τμήματα αυτά που επρόκειτο να λειτουργήσουν για πρώτη φορά τα επόμενα χρόνια, θα επανεξεταστούν ώστε η θεσμοθέτηση και λειτουργία τους να ανταποκρίνεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια και να υποστηρίζεται από τις αναγκαίες μελέτες, με τη συνδρομή της καθ’ ύλην αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός κ. Βασίλης Διγαλάκης, προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:

«Το εκπαιδευτικό μας σύστημα και κατ’ επέκταση όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό έχουν ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από πελατειακές λογικές και ευκαιριακές διευθετήσεις.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση, υπηρετώντας μικροπολιτικές σκοπιμότητες, θεσμοθέτησε πριν μερικούς μήνες μια σειρά από τμήματα σε όλη τη χώρα με προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μετά, αναδιατάσσοντας τον ακαδημαϊκό χάρτη. Τα εν λόγω τμήματα δημιουργήθηκαν:

• χωρίς συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια,
• χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας,
• χωρίς συνεκτικό σχεδιασμό,
• χωρίς καν την προηγούμενη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ενώ ο νόμος προέβλεπε τη συμβολή και της αρχής αυτής σε τέτοιου είδους αποφάσεις,
• ενίοτε και με βουλευτικές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής,
υποτιμώντας έτσι τα Ιδρύματά μας και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Όπως είναι φυσικό, ορισμένα από τα νέα αυτά τμήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε υποδομές και προσωπικό, χωρίς να μπορεί να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος των μελλοντικών φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αναστέλλουμε τη λειτουργία των 38 αυτών νέων τμημάτων με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.

Στόχος μας είναι να επανεξεταστεί η ανάγκη δημιουργίας τους συνολικά από τη νέα ενισχυμένη Ανεξάρτητη Αρχή, στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων και μετά από την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Το ίδιο θα ισχύει και για οποιαδήποτε νέα τμήματα πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, αλλά και για την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη εν συνόλω. Δεν είναι απλώς θέμα χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων της πολιτείας, αλλά πρωτίστως ευθύνη και χρέος απέναντι στους νέους και τις νέες που προσδοκούν πρόσβαση σε ποιοτικά δημόσια πανεπιστήμια και σε πτυχία με αντίκρισμα. Και παράλληλα μια ευκαιρία για να βελτιστοποιήσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε εντατικά και θα καταθέσουμε τις επόμενες εβδομάδες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση. Σκοπεύουμε να την ενδυναμώσουμε και να την καταστήσουμε βασικό εταίρο διαμόρφωσης πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση, αποκεντρώνοντας παράλληλα μια σειρά από εξουσίες με τη μεταφορά τους εκεί που πραγματικά πρέπει να ανήκουν. Η Παιδεία μας έχει ανάγκη από τη χάραξη μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, στη βάση ευρύτερων συναινέσεων και με διάρκεια που υπερβαίνει τη θητεία μιας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενδυνάμωση των θεσμών και τη συνεπή τήρηση διαδικασιών.

Είναι ευκαιρία να αλλάξουμε παθογένειες ετών με τόλμη, βάζοντας τέλος σε πρακτικές που στερούν από τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας την Παιδεία που τους αξίζει. Και στην κατεύθυνση αυτή θα αναζητήσουμε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, ακούγοντας τις προτάσεις όλων για το βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη με τις αναγκαίες διασφαλίσεις ποιότητας».

Τα τμήματα που δεν θα λειτουργήσουν είναι:

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΑΘΗΝΑ
2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΑΜΦΙΣΣΑ
3 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΗΝΑ
4 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-ΑΘΗΝΑ
5 ΔΙ.ΠΑ.Ε
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ -ΚΑΒΑΛΑ
6 ΔΙ.ΠΑ.Ε
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7 ΔΙ.ΠΑ.Ε
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΔΕΣΣΑ
8 ΔΙ.ΠΑ.Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ
10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ -ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
11 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ
13 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ
15 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ+D60(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ
16 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΧΑΝΙΑ
17 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΡΕΘΥΜΝΟ
18 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ -ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
19 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΚΕΡΚΥΡΑ
20 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΛΕΥΚΑΔΑ
21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΑΙΓΑΛΕΩ
22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -ΦΛΩΡΙΝΑ
23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ -ΚΑΣΤΟΡΙΑ
25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ –ΓΡΕΒΕΝΑ
26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΚΟΖΑΝΗ
27 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ -ΦΛΩΡΙΝΑ
28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -ΛΑΜΙΑ
29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ -ΚΑΡΔΙΤΣΑ
30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ -ΒΟΛΟΣ
31 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ
32 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -ΑΡΤΑ
33 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ -ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
34 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΑΓΡΙΝΙΟ
35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΠΥΡΓΟΣ
36 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΑΡΓΟΣ
37 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ -ΣΠΑΡΤΗ
38 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΤΡΙΠΟΛΗ