Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη 15 Οκτωβρίου – Δείτε πού και πότε

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΤΡΙΤΗ 15/10/2019

08:00 ~ 11:00 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΩΡΙΟ – ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΣΤΕΡΙΩΤΗ

10:00 ~ 11:30 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΟΥ

11:30 ~ 14:30 ΚΥΨΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΣΙΑΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: H επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς και εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε στοιχεία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και εάν βρίσκονται στο έδαφος.