Νέα σύσκεψη σήμερα για την πτώχευση της Thomas Cook

•Επιστολή με τα μέτρα στήριξης στα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Νέα ανοιχτή σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12:00 στο κτήριο Π.Ε. Ζακύνθου με αντικείμενο την αποτίμηση της ζημιάς από την κατάρρευση της Thomas Cook και τη λήψη αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες. Τη σύσκεψη διοργανώνουν οι Σύλλογοι Ξενοδόχων Ζακύνθου, το Επιμελητήριο Ζακύνθου και η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ζακύνθου, ενώ έχουν προσκληθεί να παρευρεθούν ο Βουλευτής Δ. Ακτύπης, ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Στασινόπουλος, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Ιονίων Νήσων Κ. Καποδίστριας και Κ. Μοθωναίου, ο Δήμαρχος Ν. Αρετάκης και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων έλαβε ψήφισμα, με το οποίο ζητά την υλοποίηση μέτρων στήριξης των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. Τα μέτρα αυτά κοινοποιήθηκαν στα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Τουρισμού με επιστολή που απέστειλαν οι Σύλλογοι Ξενοδόχων Ζακύνθου, το Επιμελητήριο και η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών .

Συγκεκριμένα ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία τα παρακάτω μέτρα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
•Αναστολή καταβολής των εργοδοτικών εισφορών επί 9μηνο και δυνατότητα υπαγωγής σε ειδική ρύθμιση με απαλλαγή προσαυξήσεων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
•Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος κατ’ αναλογία των εσόδων που μειώνονται από τα συμβόλαια που διατηρούσαν με την Thomas Cook.
•Αναστολή κατασχέσεων από το Δημόσιο.
•Ειδική φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από την πτώχευση του Thomas Cook εκτός από το εισόδημα, αίτημα για απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ για τα ανείσπρακτα τιμολόγια της Thomas Cook με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Μαΐου 2019 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2019 ή δυνατότητα συμψηφισμού.
•Καθολική Ρύθμιση όλων των οφειλών με απαλλαγή προσαυξήσεων και πρώτη δόση 31/3/2019 για όλες τις Τουριστικές επιχειρήσεις που είχαν συμβόλαια με την Thomas Cook.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
•Πρόβλεψη εγγυοδοτικού προγράμματος της Ελληνικής Τράπεζας Ανάπτυξης (πρώην ΕΤΕΑΝ) με υψηλό συντελεστή εγγύησης για τη λήψη άτοκης χρηματοδότησης για την κάλυψη έκτακτων άμεσων ταμειακών αναγκών και με την απαραίτητη περίοδο χάριτος.
•Αναθεώρηση των όρων των χορηγήσεων δανείων μέσω του ταμείου ΤΕΠΙΧ.
•Προτεραιοποίηση των ελέγχων των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό για την επιτάχυνση των σχετικών εκταμιεύσεων.
•Προγράμματα ειδικών επενδυτικών ενισχύσεων των ξενοδοχείων των πληττόμενων περιοχών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με σκοπό τη διαφοροποίηση του ξενοδοχειακού τους προϊόντος και τη στροφή προς την προσέλκυση θεματικών μορφών τουρισμού.
Σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών:
•Πρόβλεψη ειδικού δανειακού προγράμματος με δάνεια χαμηλών επιτοκίων, πενταετούς διάρκειας με διετή περίοδο χάριτος.
•Επαναρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων.
•Αναστολή πληρωμής τοκοχρεολυσίων από δάνεια τραπεζών και μετάθεση του χρόνου αποπληρωμής.
•Αναστολή των πάσης φύσεως κατασχέσεων από τράπεζες.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
•Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους παρεπιδημούντων προς ΟΤΑ για τα μη εισπραχθέντα έσοδα των πληγεισών επιχειρήσεων το 2019 και ρύθμιση παλαιών οφειλών σε δόσεις.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
•Πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων σε εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο για την αεροπορική κάλυψη των προορισμών που εξυπηρετούσε με πτήσεις του Thomas Cook.
•Προγράμματα τουριστικής προβολής και διαφήμισης για την διεύρυνση της τουριστικής αγοράς των πληττόμενων προορισμών σε συνεργασία του ΕΟΤ με τις Περιφέρειες και τους Δήμους.
•Ενίσχυση της συνεργασίας με υφιστάμενους Tour Operators με προγράμματα συνδιαφήμισης από τον ΕΟΤ για τις αγορές κάλυψης του Thomas Cook.