Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 11/10 & τη Δευτέρα 14/10 – Δείτε πού και πότε

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10/2019

08:00 ~ 11:00ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΝΟΔ. ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ

09:00 ~ 11:00ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΚΡΗ

11:00 ~ 13:00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΤ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΠΟΥ

13:00 ~ 14:30ΜΟΥΖΑΚΙ ΧΩΡΙΟ

13:30 ~ 14:00ΛΑΓΟΠΟΔΟ ΧΩΡΙΟ – ΚΑΣΙΜΑΤΗ


ΔΕΥΤΕΡΑ 14/10/2019

08:00 ~ 11:00 ΒΟΛΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΘΙ – ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΟ –

ΜΕΛΙΣ/ΜΕΙΟ ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: H επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς και εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε στοιχεία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και εάν βρίσκονται στο έδαφος.



Τελευταία άρθρα