Σε εξέλιξη το Ειδικό Σχέδιο Δράσης τροχονομικής αστυνόμευσης | 313 παραβάσεις έως 30/9

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα μέτρα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ειδικού σχεδίου για την διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα.
Το σχέδιο αυτό έχει τον διακριτικό τίτλο «Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στις πόλεις» και καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, με βάση και τις γενικότερες κατευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Βασικοί στόχοι του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές και περιαστικές περιοχές των νησιών, η εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κίνησης των πολιτών και ιδίως των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Στις βασικές προτεραιότητες του σχεδίου εντάσσεται η καθημερινή εντατική αστυνόμευση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών, η αντιμετώπιση της παράνομης κίνησης και στάθμευσης οχημάτων σε πεζοδρόμους και η εν γένει διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών. Επιπλέον στις επιμέρους στοχεύσεις του σχεδίου εντάσσονται η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται κατά την οδήγηση οχημάτων οι οποίες προκαλούν όχληση ή ρύπανση στους περιοίκους και κινδύνους στους λοιπούς χρήστες των οδών.

Να σημειώσουμε ότι βασικούς πυλώνες της υλοποίησης του σχεδίου αποτελούν:
•η διαρκής στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών,
•η συνεργασία με τους εκπροσώπους α’ και β’ βαθμού αυτοδιοίκησης με τους οποίους έχουν υπάρξει κατ’ αρχήν επαφές και επιμέρους επισημάνσεις τους έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση του σχεδίου,
•η συστηματική αστυνόμευση από τις υπηρεσίες τροχαίας.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, από την έναρξη εφαρμογής των μέτρων αστυνόμευσης έως και το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου βεβαιώθηκαν από τις αστυνομικές υπηρεσίες των Ιονίων Νήσων, συνολικά 313 παραβάσεις που επιμέρους αφορούσαν:
• κατάληψη διαβάσεων πεζών (24)
• στάθμευση σε θέσεις ΑΜΕΑ (126)
• πεζοδρόμια (91)
• κίνηση και στάθμευση σε πεζοδρόμους (64)Τελευταία άρθρα