Έως 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών στο Δήμο

Από το ταμειακό τμήμα του Δ. Ζακύνθου ανακοινώνονται τα εξής: «Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α’): Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» με την παρ.2 του άρθρου έκτου της οποίας αντικαθίσταται το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και δίνεται παράταση στην προθεσμία της υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους, έως 31.12.2019.Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία αρχικά έληγε την 16.09.2019. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019». Πληροφορίες στο ταμειακό τμήμα Δ. Ζακύνθου στην κ Πυρίοχου Παναγιώτα ή στα τηλέφωνα 26953-61345 κ 26953-60350.Τελευταία άρθρα