ΙΘΑΚΗ || Πραγματοποιείται το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών

Στην Αίθουσα Συσκέψεων του Δημαρχείου Ιθάκης στο Βαθύ θα συνεδριάσει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:30 η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων κατόπιν της πρόσκλησης του προέδρου της Αλέξανδρου Παρίση.

Παράλληλα στις 4-6 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιείται στην Ιθάκη το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

2. Ενημέρωση για θέματα λειτουργίας και δράσεων του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών.
Εισηγητής: Διονύσης Στανίτσας Δήμαρχος Ιθάκης, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ.

3. Λήψη έκτακτων μέτρων για την προβολή των Ιονίων Νήσων στη Βρετανική αγορά με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων από την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook.
Εισηγητής: Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

4. α) Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου: «CRAFT LAB» με τίτλο: «Εξοπλισμοί Εργαστηρίων», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
β) Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του Έργου: «CRAFT LAB» με τίτλο: «Έπιπλα Εργαστηρίου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

5. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

6. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

7. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

8. Λοιπά θέματαΤελευταία άρθρα