Πρόσωπα | Ματιές στην Ιστορία – Καταστάρι Ζακύνθου 1992