Ο Ερασίμολπος σχολιάζει τα σκουπίδια

Το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με τα σκουπίδια (που ευτυχώς βελτιώνεται), καθρεφτίζει μια βαθύτερη ηθικοπνευματική αποσύνθεση. Η καταστροφή του ‘53 ωχριά μπροστά στη σημερινή κατάντια του αγαπημένου μας νησιού.
Χρειάζεται παιδεία και θάρρος ώστε να αντλήσουμε πηγαία δύναμη και να αντισταθούμε σ’ αυτό το κατρακύλισμα που απειλεί το νησί μας.Τελευταία άρθρα