Τεράστια καταστροφή! Αυτή είναι η έκταση που έχει καεί κατά προσέγγιση

16/09/2019, 11:53