Κέρκυρα | Με μέλη του Επιμελητηρίου συναντήθηκε η Ρόδη Κράτσα

Η κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και των προοπτικών της Κέρκυρας στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με το Επιμελητήριο της Κέρκυρας.

Τη σαφή δέσμευση της νέας περιφερειακής αρχής για συνεργασία και τακτική διαβούλευση για την ενίσχυση της δραστηριότητας σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας και των υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός και η προβολή των προΪόντων μας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επισήμανε στη συνάντηση που είχε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου με τον πρόεδρο και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.


Τα μέλη της Δ.Ε με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Χονδρογιάννη ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο της νέας Περιφερειακής Αρχής, εκφράζοντας τη διάθεση για συνεργασία στην κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την Κέρκυρα, τόσο το κορυφαίο το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί, όσο και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Στη συνάντηση που είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, συζητήθηκαν επίσης δράσεις για την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Επιμελητηρίων των Ιονίων Νήσων, αλλά και όλων των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Όπως τόνισε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, έμφαση πρέπει να δοθεί στην πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και τη στήριξη της κερκυραϊκής οικονομίας.

Ανήγγειλε την προεργασία που ήδη έχει κάνει, για την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων των Ιονίων Νήσων.