Στην γειτονιά | Μια βόλτα κάτω από το υπαίθριο

Γιατί οι απαρατήρητες λεπτομέρειες κάνουν το κάθε τι ξεχωριστό.