Διακοπές ρεύματος αύριο Τετάρτη 4/9 | Δείτε περιοχές και ώρες

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/09/2019

08:00 – 09:30 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ – ΑΛΙΚΑΝΑΣ – ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ

08:00 – 11:00 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΤΗ –ΑΣΤΟΡΙΑ – ΚΑΛΟΥ

11:00 – 12:00 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ ΤΗΓΑΝΙΑ

12:30 – 14:30 ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

12:30 – 14:30 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: H επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς και εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε στοιχεία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και εάν βρίσκονται στο έδαφος.