Διακοπές ρεύματος 26 – 27/8 στα ορεινά και στον Παντοκράτορα

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/08/2019

08:00 – 10:00 ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΧΩΡΙΟ
09:00 – 10:00 ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΧΩΡΙΟ – ΟΤΕ (ΚΤΙΡΙΟ – ΧΩΡΙΟ)
10:00 – 13:00 ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΣΚΟΥΤΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
13:00 – 14:30 ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 27/08/2019

08:00 – 14:30 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: H επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς και εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε στοιχεία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και εάν βρίσκονται στο έδαφος.