ΠΙΝ | Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη – Μέτρα πρόληψης

Το τελευταίο διάστημα, έχει ενσκήψει σε αρκετές χώρες της Ευρώπης ένα σοβαρό νόσημα του χοίρου και του αγριόχοιρου που λέγεται Αφρικανική Πανώλη. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενημερώνει ότι πρόκειται για νόσημα με μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα και εύκολη μετάδοση που οφείλεται σε ιό πολύ ανθεκτικό στο περιβάλλον.

Προσβάλλει αποκλειστικά τους χοίρους και τους αγριόχοιρους και δεν μεταδίδεται με κανέναν τρόπο σε ανθρώπους ή άλλα είδη ζώων.

Επειδή η νόσος έχει εξαιρετικά εύκολη μετάδοση (με την επαφή, την τροφή, την μηχανική μεταφορά από ανθρώπους, οχήματα, εξοπλισμό, τα τσιμπούρια κ.λ.π.) και σε περίπτωση εμφάνισης τα μέτρα είναι εξαιρετικά αυστηρά τόσο για τον κτηνοτρόφο (εκρίζωση μέσω καθολικής σφαγής), όσο και τη χώρα (εμπορικοί υγειονομικοί περιορισμοί), όσοι διατηρούν χοίρους πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να τηρούν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

1. Να ενημερώσουν την Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΙΝ, αν κατέχουν ή θέλουν να αγοράσουν κάποιο/α χοιρίδιο/α.

2. Να διατηρούν τα ζώα σε περιφραγμένο χώρο και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε αυτό σε άλλα ζώα ή ανθρώπους που δεν έχουν άμεση σχέση με την εκτροφή τους.
3. Να μην ταΐζουν τους χοίρους με υπολείμματα τροφίμων (από κουζίνες εστιατορίων, ξενοδοχείων, κέτερινγκ κ.λ.π.).

4. Να μην έχουν πρόσβαση οι χοίροι σε απορρίμματα.

6. Να μην εισέρχονται στον περιφραγμένο χώρο οχήματα, ούτε να χρησιμοποιείται εξοπλισμός από άλλες μονάδες χωρίς απολύμανση.

7. Οι ασχολούμενοι με τους χοίρους να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές υγιεινής (καθαρά ρούχα, χέρια).

8. Να υπάρχουν σημεία απολύμανσης στην είσοδο/έξοδο της εκτροφής.

9. Να χρησιμοποιούν συχνά εξωπαρασιτοκτόνα για πρόληψη μόλυνσης από τσιμπούρια και να εφαρμόζουν μυοκτονίες.

Για οποιαδήποτε απορία ή λεπτομερέστερη ενημέρωση, να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Κολοκοτρώνη 24 Κέρκυρα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26613 64506, 64501 & 64502