Κέρκυρα | Υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης μελέτης για το νέο ΧΥΤΥ

Τη σύμβαση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας», ύψους 477.144,74 €, υπέγραψαν στις 12/8 ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας με τον Ανάδοχο του έργου, την ένωση εταιρειών ΕΠΤΑ Α.Ε., ENVIROPLAN Α.Ε., HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ και ENVIC ΕΠΕ.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Αξονα Προτεραιότητας «Τεχνική συνδρομή Ταμείου Συνοχής» του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το σύνολο της μελέτης διαχωρίζεται στα ακόλουθα στάδια:

 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 Τοπογραφική Μελέτη

 Γεωλογική Μελέτη

 Γεωτεχνική Μελέτη

 Οριστική Μελέτη

 Τεύχη Δημοπράτησης

 ΣΑΥ – ΦΑΥ

Αναφερόμενος στην υπογραφή της σύμβασης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας Σπύρος Ασπιώτης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αφήνουμε στην επόμενη διοίκηση μία σημαντική παρακαταθήκη στον νευραλγικής σημασίας τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Οι μελέτες ωρίμανσης για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας, ως συνοδό έργο για την ΟΕΔΑ Κέρκυρας, αφορούν όλα τα στάδια από τη χωροθέτηση μέχρι και την κατασκευή του νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Κέρκυρα, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου τους 10 – 12 μήνες».

Σημείωσε, επίσης, ότι ο νέος ΧΥΤΥ θα έχει διάρκεια ζωής 10 – 15 χρόνια.

Φωτό: corfutvnews