Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για την έκτακτη ενίσχυση των πληγέντων από το σεισμό

Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει, ότι προς εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων Πολιτών και δυνητικών δικαιούχων της εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018, κατόχους κατοικιών και επιχειρήσεων τα έντυπα της Αίτησης που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, διατίθενται σε όλα τα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ζακύνθου.
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται από τους ίδιους τους πολίτες και με δική τους ευθύνη και θα αποστέλλονται ταχυδρομικά από τους ίδιους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους για την οικονομική αυτή ενίσχυση είναι μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2019.