Τα σχέδια του Ν. Αρετάκη για τα απορρίμματα | Σε τι διαφωνεί και τι ζητά

Ο νέος Δήμαρχος Ζακύνθου, Νικήτας Αρετάκης έχοντας θέσει ως πρώτη προτεραιότητά του την επίλυση των προβλημάτων στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και τη σωστή κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας στο Λίβα, συνεχίζει τις επαφές, τις συσκέψεις και τις ενημερώσεις, προκειμένου να αναλάβει δράση από 1η Σεπτέμβρη. Ο κ. Αρετάκης έχει επισημάνει πολλές φορές, ακόμα και πριν τις εκλογές ότι το έργο έτσι όπως έχει σχεδιαστεί δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες του νησιού.
Μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, στην οποία συμμετείχε ο κ. Αρετάκη και ο μελετητής, ο Δήμαρχος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά τα σημεία με τα οποία διαφωνεί και την κοινοποιεί στον Υπουργό Οικονομίας Άδωνι Γεωργιάδη, το Βουλευτή Διονύσιο Ακτύπη και την Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα, γιατί όπως λέει είναι απαραίτητη η συνδρομή τους για τη σωστή κατασκευή του εργοστασίου. Επίσης, στην ανακοίνωσή του εκφράζει τη δυσαρέσκεια του καθώς δεν έγιναν όσα αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση. Πιο συγκεκριμένα, ενώ στη συνεδρίαση της Επιτροπής αποφάσισαν να γίνει παρέμβαση στο Υπουργείο για την τροποποίηση της μελέτης, την επόμενη μέρα ενέκριναν την δημοπράτηση του έργου και ζήτησαν την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και κυρίου του έργου προκειμένου να συμπεριλάβει και το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου 8.741.246,08 ευρώ για πέντε έτη από τον ίδιο εργολάβο! Κάτι με το οποίο διαφωνεί κάθετα ο κ. Αρετάκης.

Η ανακοίνωση του Δημάρχου
Η συνεδρίαση και η λύση για τη διαχείριση απορριμμάτων στον Λίβα

Την 9ην τρέχοντος συνεδρίασε η επιτροπή για την παρακολούθηση της κατασκευής του εργοστασίου στον ΛΙΒΑ με τη συμμετοχή και του μελετητή.
Κατά τη συνεδρίαση μετά από πολύωρες συζητήσεις έγιναν δεκτές οι απόψεις μου και απεφασίσθη ο μελετητής ύστερα από δική του πρωτοβουλία να επικοινωνήσει άμεσα με το διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και να καθοριστεί μια συνάντηση για να τον ενημερώσουμε σχετικά.
Οι δικές μου απόψεις είναι:
1) Να επιδιωχθεί με τον διαγωνισμό για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου (εφόσον είναι υποχρεωτικός) επιλογή εταιρίας με σημαντική εμπειρία σε παρόμοιες κατασκευές διότι όπως φαίνεται ο δρομολογηθείς διαγωνισμός δεν θα το επιτύχει.
4) Δεν είναι δυνατόν το έργο να δημοπρατείται ελλιπές λόγω περιορισμένων πιστώσεων όπως υποστηρίζεται όσον αφορά την κατασκευή των κυττάρων και στον ίδιο διαγωνισμό να περιλαμβάνεται η λειτουργία του εργοστασίου από τον ίδιο εργολάβο για πέντε χρόνια αντί τιμήματος 8.741.246,08 ευρώ.
Για τη λειτουργία του εργοστασίου μετά την ολοκλήρωσή του και την εξάμηνη από τον εργολάβο δοκιμαστική λειτουργία του για την εκπαίδευση του προσωπικού του δήμου θα αποφασίσουμε με τα στοιχεία που θα έχουμε τότε ποιο θα είναι το συμφέρον του δήμου.
Οι συμβάσεις ανάθεσης της λειτουργίας θα είναι ετήσιες και θα ανανεώνονται εφόσον η διαχείριση είναι ικανοποιητική, αλλιώς κινδυνεύουμε να είμαστε όμηροι του εργολάβου με τα απορρίμματα πάλι στους δρόμους.
Για την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία ο εργολάβος σύμφωνα με τη μελέτη αποζημιώνεται με 198.400 ευρώ. Ποια γενικά έξοδα είναι που δικαιολογούν τη δημοπράτηση αντί 1.748.249 ευρώ όπως τεκμαίρεται από το σύνολο των 8.741.246,08 ευρώ που αφορούν λειτουργία του εργοστασίου για πέντε έτη.
3) Η έκταση των 86 στρεμμάτων του ΛΙΒΑ σύμφωνα με το σχεδιασμό του εργοστασίου εξαντλείται με την πρόβλεψη 23,5 στρεμμάτων κυττάρων εκ των οποίων μόνο τα δεκαπέντε στρέμματα προβλέπεται να κατασκευασθούν με την εργολαβία αυτή λόγω περιορισμένων πιστώσεων όπως υποστηρίζει ο μελετητής.

Οι δικές μου απόψεις είναι:
α) Από τα στοιχεία που έχω δεν φαίνεται να εξαιρούνται από την εργολαβία τα 8,5 στρέμματα του κυττάρου Γ.
β) Η μελέτη έγινε το 2017 και καθορίζει ότι η ικανότης διαχείρισης της μονάδος θα είναι 24.500 τόνοι απορρίμματα κατά έτος.
Από τα στοιχεία των εισερχομένων στο ΛΙΒΑ απορριμμάτων έχουμε για το έτος 2018: Ιούνιος 3,779,76, Ιούλιος 4.103,86, Αύγουστος 4.604,78 Σεπτέμβριος 3.247,33 συνολικά τους τέσσερις μήνες έχουμε 15.738,73 τόνοι.
Ένα εργοστάσιο δυνατότητος διαχείρισης 24.500 τόνοι ετησίως δηλαδή περίπου 2.000 τόνους το μήνα είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στη διαχείριση 16.000 τόνων το τετράμηνο του καλοκαιριού και το αποτέλεσμα θα είναι τα απορρίμματα να είναι πάλι στους δρόμους. Ισως τα απορρίμματα δεν είναι τώρα στους δρόμους μόνο λόγω της αναποτελεσματικής αποκομιδής αλλά και λόγω της αδυναμίας της προσωρινής λύσης του ΛΙΒΑ να τα διαχειριστεί.
Όσο και να θέλουμε με τη φαντασία μας να αμφισβητήσουμε την ορθότητα των ζυγισμάτων, όσο και να θέλουμε να υπερτιμήσουμε τα αποτελέσματα της διαλογής στη πηγή που θα επιδιώξουμε να έχουμε είναι φανερό ότι ένα εργοστάσιο με δυνατότητα διαχείρισης κάτω από 40.000 τόνων ετησίως δηλαδή περίπου 3.500 τόνων μηνιαίως θα μας προκαλέσει απρόβλεπτες συνέπειες τους καλοκαιρινούς μήνες και τα απορρίμματα θα είναι πάλι στου δρόμους.
γ) Το προβλεπόμενο στη μελέτη κύτταρο των δεκαπέντε στρεμμάτων κατά τον μελετητή σχεδόν το ήμισυ θα γεμίσει από τα δεματοποιημένα απορρίμματα που θα έχουν συγκεντρωθεί στο ΛΙΒΑ μέχρι την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου. Οπότε πολύ ενωρίτερα της πρώτης δεκαετίας θα απαιτηθεί επέκταση του εργοστασίου με πρόσθετες σοβαρές δαπάνες σε χώρους που έχουν κηρυχτεί από το Δασαρχείο ως αναδασωτέοι.
Είναι απαραίτητη η αναδιάταξη του εργοστασίου ώστε από τα 86 στρέμματα το ήμισυ τουλάχιστον της έκτασης να προβλεφτεί ως χώρος κατασκευής κυττάρων.

Την 10ην τρέχοντος δηλαδή την επομένη μέρα της συνεδρίασης αντί να καθοριστεί από τον μελετητή (ως ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει να διεκπεραιώσει) συνάντηση με τον διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπεγράφη αυθημερόν απόφαση και εστάλη την ίδια ημέρα στο δήμο από την προϊσταμένη του Υπουργείου κ. Παπασιώπη η οποία ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου και ζητεί την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και κυρίου του έργου προκειμένου να συμπεριλάβει και το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου 8.741.246,08 ευρώ για πέντε έτη από τον ίδιο εργολάβο.
Η εγκατάσταση στο ΛΙΒΑ είναι μονόδρομος διότι είναι συνδεδεμένη με την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Η εγκατάσταση για να γίνει βιώσιμη θα κατασκευάσουμε και δεύτερο σταθμό μεταφόρτωσης και θα δημιουργήσουμε και άλλη οδική πρόσβαση στο χώρο του ΛΙΒΑ από την πλευρά της κοινότητας της ΛΟΥΧΑΣ όπου από πολύ μικρότερη χιλιομετρική απόσταση θα οδηγείτε μια μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων στο ΛΙΒΑ έτσι θα επιτύχουμε και την μείωση των δρομολογίων μέσω του Κατασταρίου που το οφείλουμε στους κατοίκους και θα εξυπηρετήσουμε και την κυκλοφοριακή αποφόρτιση της κεντρικής επαρχιακής οδού Πόλεως-Βολιμών.
Στον ΛΙΒΑ θα εγκαταστήσουμε ένα σύγχρονο εργοστάσιο με προοπτική λειτουργίας πλέον των πενήντα ετών με μηδενική ανοχή στη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και του περιβάλλοντος. Επειδή το έργο γίνεται με τη μέθοδο μελέτη-κατασκευή απαιτείται ειδική προσοχή στην αρτιότητα της μελέτης του αναδόχου και στη συμβατική του υποχρέωση ότι η μελέτη και η προσφορά του θα εξασφαλίζει πλήρως τη λειτουργία της μονάδος διότι άλλως θα κινδυνέψουμε να μην τελειώνει το έργο με σημαντική υπέρβαση της δαπάνης λόγω κατασκευής υποέργων όπως και με το θέατρο.
Θα προωθήσουμε την διαλογή στην πηγή και θα κατασκευάσουμε ένα σύγχρονο ΚΔΑΥ διότι το υπάρχων είναι άχρηστο και χωρίς άδεια λειτουργίας. Εάν δεν το επιτρέψει η πολιτική αεροπορία θα γίνει σε άλλο χώρο που θα μπορεί να αδειοδοτηθεί.

Θα απομακρυνθούν από την περιοχή άμεσα οι πολύ μεγάλες ποσότητες χαρτιού που έχουν συσσωρευτεί χωρίς κόστος για το Δήμο διότι αποτελούν μεγάλο κίνδυνο καταστροφής λόγω των γειτνιαζόντων υπέργειων δεξαμενών καυσίμων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Οι δεξαμενές αυτές χωρίς άδεια λειτουργίας η πρώτη μας φροντίς είναι να καταργηθούν και να γίνουν υπόγειες σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Επειδή εμείς βρήκαμε μια λιμνάζουσα κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα όσον αφορά τη κατασκευή του εργοστασίου. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την ίδια πορεία κατασκευάζοντας λόγω πίεσης του χρόνου ένα ανεξήγητα πλημμελές εργοστάσιο. Δεν είναι δυνατόν να τιμολογούνται σχεδόν 10.000.000 ευρώ για απρόβλεπτα και πενταετή λειτουργία του εργοστασίου από τον ίδιο εργολάβο και εμείς να επικαλούμεθα έλλειψη πιστώσεων κάνοντας ένα αναποτελεσματικό εργοστάσιο όπου σε λίγα χρόνια θα χρειαζόμαστε επεκτάσεις.
Επειδή για να υλοποιηθεί η κατασκευή του εργοστασίου σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι απαραίτητος η συνδρομή της πολιτικής ηγεσίας και κυρίως του Βουλευτή κ. Διονυσίου Ακτύπη διότι το ΕΣΠΑ χορηγείται από το Υπουργείο κοινοποιούμε την παρούσα στους: α) Υπουργό Οικονομίας κ. Ανάπτυξης αξ/μο κ. Άδωνι Γεωργιάδη, β) Βουλευτή Ζακύνθου αξ/μο κ. Διονύσιο Ακτύπη και γ) Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων αξ/μη κ. Ρόδη Κράτσα.