Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών με προορισμό το ΚΔΑΥ Αγρινίου

Ξεκίνησε η μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Αγρινίου με 2 νταλίκες. Συνολικά θα μεταφερθούν 23 τόνοι, ενώ επί καθημερινής βάσης θα έρχονται οι νταλίκες και θα παίρνουν τα ανακυκλώσιμα υλικά της Ζακύνθου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες στο ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) στο νησί μας. Μάλιστα ήδη για αυτόν τον λόγο έχει υπογραφεί σχετικά σύμβαση με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η οποία θα αναλάβει αυτό το κομμάτι για να μην υπάρχει πρόβλημα στο νησί μας.