Ο μισθουλάκος και τα σκουπίδια…

Την τσάρκα τους ανά το νησί έκαναν τα σκουπίδια, που ήταν αμάζευτα και σχημάτιζαν λόφους, λοφίσκους και βουνά, με τη χθεσινή νεροποντή. Άλλα μέσα σε λιοστάσια, άλλα στους δρόμους, άλλα μέσα σε αυλές, σπίτια και επιχειρήσεις και άλλα στις παραλίες. Γιατί; Γιατί όπως ξαναείπαμε Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι και αντιπρόεδροι, έχουν παραιτηθεί καιρό πριν την λήξη της θητείας τους, αλλά μόνο από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, γιατί ο μισθουλάκος μια χαρά πέφτει, βρέξει δεν βρέξει, κάνει δεν κάνει ζέστη, βρωμάει δεν βρωμάει το νησί, μαζεύονται δεν μαζεύονται τα σκουπίδια.