Εργασιακή συμβουλευτική στο Κέντρο Γυναικών Δ. Ζακύνθου

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ζακύνθου, συνεχίζοντας τη λειτουργία του με την ένταξη της Πράξης, κατόπιν απόφασης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020», – συνεργάζεται μέσω Προγραμματικής Συμφωνίας, με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως εποπτικό φορέα. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες της εποχής και με σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ανοίγει τις δομές για τη βία κατά των γυναικών, και στις γυναίκες, οι οποίες όχι μόνο είναι θύματα έμφυλης βίας, αλλά και σε αυτές που εκτίθενται σε πολλαπλές διακρίσεις, όπως άνεργες, ΑμεΑ, μονογονείς, μετανάστριες, πρόσφυγες κ.λπ. καθώς προστέθηκε το αντικείμενο της εργασιακής συμβουλευτικής.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ) έχοντας υπόψη της τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων γυναικών του Δικτύου, υιοθέτησε την εφαρμογή ενός μοντέλου βραχυπρόθεσμης συμβουλευτικής παρέμβασης με στόχο την προώθηση στην απασχόληση και ειδικότερα την ενίσχυση των δεξιοτήτων αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, επιδιώκοντας την βασική εκπαίδευση των εξυπηρετούμενων με στόχο:
την ενίσχυση της αυτό-εικόνας τους
την εκμάθηση τεχνικών για αναζήτηση εργασίας
την εκπαίδευση και διαχείριση της πληροφόρησης για αγορά εργασίας
την προετοιμασία για εργασιακή ένταξη.

Στο πλαίσιο της εργασιακής συμβουλευτικής οι εργασιακοί σύμβουλοι βοηθούν τις εξυπηρετούμενες να ενισχύσουν την επαγγελματική τους συνείδηση, όπως:
η αντοχή στην πίεση εργασίας
η συνέπεια στις προθεσμίες εκτέλεσης ενός έργου
η σταθερότητα της παρουσίας στο χώρο εργασίας
η λειτουργία σε ένα σύστημα ιεραρχίας εργασιακού περιβάλλοντος
η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills) των μελών όπως είναι η ικανότητα για ομαδική εργασία, επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, η λήψη πρωτοβουλιών.

Κύριοι χαρακτηριστικά της εργασιακής συμβουλευτικής αποτελούν τα κάτωθι:
ο μικρός αριθμός συνεδριών (5-8), όπου μπορούν να επιμηκυνθούν αν κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τις ανάγκες της εξυπηρετούμενης
η ενεργοποίηση της εξυπηρετούμενης, ώστε να μπορέσει να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες της και να οργανώσει ατομικές στρατηγικές που θα της επιτρέψουν να επανακτήσει τη λειτουργικότητά και την ισορροπία της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Η εργασιακή συμβουλευτική έχει τους παρακάτω στόχους:
την ανάπτυξη επαγγελματικής πορείας
απόκτηση δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και άλλων δεξιοτήτων προσέγγισης
δημιουργία ευκαιριών για την εξυπηρετούμενη, ώστε να υιοθετήσει θετικά πρότυπα
ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων επαγγελματικού σχεδιασμού που οδηγούν την εξυπηρετούμενη σε στόχους που θα επιλέξει η ίδια.

Τέλος, η εργασιακή συμβουλευτική είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε εξυπηρετούμενης και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τους ανασταλτικούς παράγοντες που περιορίζουν τη συμβουλευόμενη να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ζακύνθου, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 πμ. έως 17:30 μ.μ. Γαϊτάνι (Κοινοτικό Γραφείο), 29 100 Ζάκυνθος Τηλ/Fax.: 26950 25997. Ε-mail: [email protected]