Διακοπές ρεύματος αύριο και την Τρίτη | Δείτε σε ποιες περιοχές

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις εξής ημερομηνίες και περιοχές:

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/07/2019

08:00 – 14:30 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ)

ΤΡΙΤΗ 16/07/2019

07:30 – 10:00 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

10:00 – 11:30 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΖΑΜΠΑΤΗ

11:30 – 14:00 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΛΑΔΗ

14:00 – 14:30 ΑΡΓΑΣΙ KOUTSIS CLUB

ΠΡΟΣΟΧΗ: H επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς και εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε στοιχεία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και εάν βρίσκονται στο έδαφος.