Κεφαλονιά | Ο Εξαμηνιαίος Απολογισμός του Κέντρου Κοινότητας Δήμου με παράρτημα Ρομά

Εξαμηνιαίος απολογισμός λειτουργίας Κέντρου κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς με παράρτημα Ρόμα (Ιανουάριος -Ιούνιος 2019).

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν νέες κοινωνικές δομές, που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η λειτουργία τους εστιάζει στην υποδοχή, την ενημέρωση και την υποστήριξη πολιτών, ειδικότερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των ωφελούμενων ατόμων με όλους τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες, Κοινωνικά Προγράμματα και δράσεις, με σκοπό την κοινωνική ένταξη, καθώς και την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς με Παράρτημα ΡΟΜΑ ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 22/01/2018 και στεγάζεται στο Αργοστόλι επί της Σουηδίας 11 (πλησίον Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας). Στελεχώνεται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς, έναν παιδαγωγό και ένα διαμεσολαβητή.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 (Ιανουάριος-Ιούνιος) το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραίωσε χίλια επτακόσια δύο (1702) αιτήματα, τα οποία αφορούσαν ενδεικτικά:

•Ενημέρωση για κρατικές παροχές, επιδόματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις.
•Παραπομπές σε υπηρεσίες και δομές, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν.
•Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) (υποβολή νέων ή τροποποιητικών αιτήσεων, πληροφορίες).
•Αιτήσεις για το Επίδομα Στέγασης.
•Αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα (νέες αιτήσεις, συνέχιση, κληρονομικά κ.α.) (σύνολο 125).
•Αιτήσεις για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (σύνολο 15).
•Λήψη αιτήσεων για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος και διαβίβασή τους στην αρμόδια επιτροπή (σύνολο 9).
•Βοήθεια στην υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, καθώς και άλλων αιτήσεων που απαιτούν την πρόσβαση σε Η/Υ και όχι μόνο.
•Διαμεσολάβηση με νοσοκομεία και υπηρεσίες κατόπιν αιτημάτων πολιτών.
•Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας και παραπομπή πολιτών στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων.
•Εργασιακή συμβουλευτική, σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων, αναζήτηση αγγελιών ανεύρεσης εργασίας, αναζήτηση προκηρύξεων και βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων και στη συγκέντρωση δικαιολογητικών, ενημέρωση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
•Ατομικές συνεδρίες. Ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη.
•Πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών.
•Υποστήριξη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Επιπλέον, το Κέντρο Κοινότητας:

•Πραγματοποίησε επισκέψεις σε τοπικούς φορείς και υπηρεσίες με στόχο τη γνωριμία και την ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της νέας δομής. Πραγματοποιήθηκε δικτύωση με πενήντα τέσσερις (54) φορείς.
•Δικτύωση και επικοινωνία με Κέντρα Κοινότητας άλλων περιοχών της χώρας.
•Εξέδωσε είκοσι (20) δελτία τύπου και ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ.
•Ενημέρωνε καθημερινά με ανακοινώσεις την σελίδα του Κέντρου Κοινότητας στον κοινωνικό ιστότοπο “Facebook”.
•Διένειμε αφίσες και φυλλάδια της δομής σε υπηρεσίες και φορείς σε όλο το νησί.
•Διένειμε ενδύματα και υποδήματα σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες (προσφορές πολιτών).
•Ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες για την πολύπλευρη στήριξη πολιτών και οικογενειών.
•Συμμετείχε σε συνάντηση κλιμακίου της Διεθνούς Αμνηστίας, πολιτών και φορέων, που έλαβε χώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας και στόχευε στην καταγραφή των προβλημάτων, που πλήττουν τον τομέα της υγείας στον τόπο μας (15 Φεβρουαρίου 2019).
•Συμμετείχε στην εκδήλωση της ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι με θέμα «Επενδύουμε στον άνθρωπο! Κοινωνικές δομές & δράσεις του ΕΣΠΑ στην Κεφαλονιά.» (ενημέρωση κοινού για το ρόλο του Κέντρου Κοινότητας, παρουσίαση της δομής & θεατρικά σκετς από την θεατρική ομάδα ανήλικων “RomArt”) (18 Μαρτίου 2019).
•Συμμετείχε σε διημερίδα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος με θέμα «Ανθρώπινες Σχέσεις και Κοινωνική Εργασία σε ένα Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον» στην Αθήνα (5 & 6 Απριλίου 2019).
•Ανέπτυξε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Πατρών-Τομέα Κεφαλληνίας, τον Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλληνίας και την Κ.Ε.Δ.Η.ΚΕ., προκειμένου να διεξαχθούν διαδραστικές ημερίδες Α’ Βοηθειών στο γενικό πληθυσμό.
•Ήρθε σε επικοινωνία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία και την Κ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου να αναπτυχθεί μελλοντική συνεργασία (επίσκεψη Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας στην Κεφαλονιά).
•Ήρθε σε επικοινωνία με την ΓΣΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη μελλοντικής συνεργασίας μέσω της διεξαγωγής εργαστηρίων συμβουλευτικής ανέργων.
•Υπάλληλός του ορίστηκε ως υπηρεσιακός σύνδεσμος επαφής με τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (ΕΜΑ).

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας:

•Επισκέψεις σε οικίες οικογενειών Ρομά σε όλο το νησί και καταγραφή του πληθυσμού.
•Λήψη κοινωνικών ιστορικών.
•Καταγραφή περιπτώσεων οικογενειών που συστεγάζονται στην ίδια κατοικία, ώστε να γίνει πρόταση «απεγκλωβισμού» νεαρών ζευγαριών.
•Έλεγχος συνθηκών διαβίωσης, κυρίως στους δύο μεικτούς καταυλισμούς στην περιοχή της Παλικής.
•Συμμετοχή υπαλλήλων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Βραχυπρόθεσμου Προγράμματος Επιδότησης Ενοικίου Οικογενειών που διαβιούσαν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς και συμβολή στην υποβολή της σχετικής εισήγησης για τη συνέχιση του προγράμματος.
•Έλεγχος αστικοδημοτικής κατάστασης και βοήθεια στην επίλυση εκκρεμοτήτων σε διαδικαστικά θέματα (π.χ. αναγνώριση τέκνου, έκδοση ταυτότητας, κ.α.).
•Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες κατόπιν σχετικών αιτημάτων.
•Παραπομπές σε υπηρεσίες και δομές, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν.
•Κατάθεση αίτησης για το βραβείο DOSTA!-Congress Prize for Municipalities 2019.
(Το Βραβείο Dosta! απονέμεται κάθε 2 (δυο) χρόνια σε τρεις (3) δήμους Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι υλοποίησαν αποτελεσματικά καινοτόμες και δημιουργικές πρωτοβουλίες διασφαλίζοντας την μακροπρόσθεσμη ένταξη των Ρομά και των Ταξιδευτών στην περιοχή τους.)

•Όσον αφορά την εκπαίδευση ανηλίκων Ρομά:
–Πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχολεία του Νομού, προκειμένου να διερευνηθεί η σχολική διαρροή των μαθητών και η σχολική τους επίδοση.
–Κατέγραψε το σύνολο των μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Κεφαλονιάς.
–Μερίμνησε για την εγγραφή των ανηλίκων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (επικοινωνία με σχολεία και Δ/νσεις Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης, βοήθεια στη συλλογή δικαιολογητικών κ.α.).
–Βοήθησε στην υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση voucher για τη φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς (Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» – ΕΕΤΑΑ).
–Παρέπεμψε ανήλικους στο ΚΕΔΔΥ Κεφαλληνίας.
–Σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό καθοδηγητή για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου, συγκρότησε θεατρική ομάδα ανηλίκων Ρομά “RomArt”.
–Διεξήγαγε μαθήματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά.
–Διεξήγαγε λογοτεχνική ομάδα ανηλίκων.
–Αναζήτησε δραστηριότητες, στις οποίες θα μπορούσαν να συμμετέχουν ανήλικοι στον ελεύθερο χρόνο τους και καθοδήγησε τις οικογένειες προς αυτό το σκοπό.
–Προώθησε τη συμμετοχή ανηλίκων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσω της προμήθειας εισιτηρίων για θεατρικές παραστάσεις [εισιτήρια για την παράσταση «Το Τσίρκο του Καραγκιόζη», (προσφορά του Θιάσου «ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ» του Μιχάλη Παναγιωτόπουλου)].

•Όσον αφορά τον τομέα της υγείας:
–Αναζήτησε τρόπους προμήθειας φαρμακευτικών και παραϊατρικών προϊόντων, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
–Διαμεσολάβησε με νοσοκομεία κατόπιν σχετικών αιτημάτων.
–Συνεργάστηκε με την Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Κεφαλληνίας για διάφορα θέματα.
–Ανέπτυξε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αργοστολίου και το Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», όπου εξετάστηκαν οδοντιατρικά ανήλικοι, που διαβιούν σε μεικτούς καταυλισμούς της Παλικής. Στα παιδιά μοιράστηκαν kit στοματικής υγείας της COLGATE, προσφορά της CMT PROOPTIKI.
–Ήρθε σε επικοινωνία με τη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, προκειμένου να αναπτυχθεί πρόγραμμα αγωγής υγείας – προληπτικής ιατρικής σε γυναίκες.
–Ήρθε σε επικοινωνία με αισθητικό, προκειμένου να αναπτυχθεί πρόγραμμα ενημέρωσης για θέματα υγιεινής σε γυναίκες.

•Όσον αφορά τον τομέα της εργασίας:
–Παρείχε εργασιακή συμβουλευτική & κινητοποίηση.
–Συνέταξε βιογραφικά σημειώματα, κατόπιν σχετικής αίτησης.
–Αναζήτησε θέσεις εργασίας, κατόπιν σχετικής αίτησης.
–Υποστήριξε την εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και τη σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης.
–Ενημέρωσε για προγράμματα εργασίας (π.χ. κοινωφελή) και βοήθησε στη συμπλήρωση αιτήσεων, όπου χρειάστηκε.
–Παρέπεμψε σε προγράμματα ή φορείς μέσω των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν/καλλιεργηθούν επαγγελματικές δεξιότητες & βοήθησε στη συμπλήρωση σχετικών αιτήσεων.
–Διερεύνησε τον τρόπο απόκτησης άδειας πλανόδιου εμπορίου, κατόπιν σχετικών αιτήσεων.
Όσον αφορά την Κινητή Μονάδα, οι χιλιομετρικές αποστάσεις που κινήθηκε το αυτοκίνητο κυρίως για περιστατικά του Κέντρου Κοινότητας και του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας, αλλά και ορισμένες φορές άλλων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου υπολογίζονται σε 8.752χλμ.

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 07:00 έως τις 15:00 επί της Σουηδίας 11 στο Αργοστόλι. Επίσης, ορισμένες ημέρες το μήνα εξυπηρετεί πολίτες και στο Δημαρχείο Παλικής.