Πονοκέφαλος χωρίς τέλος η πεζοδρόμηση της Αλ. Ρώμα

Λίγο θέλει να κλείσει τα γενέθλια των είκοσι χρόνων για να χαρακτηρισθεί πεζόδρομος ή εθνικός δρόμος η πολυπαθής κεντρική οδός Αλεξάνδρου Σώμα.
Εδώ οι απόψεις εξακολουθούν να διίστανται… Και τίποτα δεν προχωράει…