Το προσκύνημα του Δ. Ακτύπη στον Αγιο και η υποδοχή του δεσπότη (video)