Διακοπή ρεύματος αύριο Τρίτη στην ορεινή Ζάκυνθο | Δείτε τις περιοχές

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την:

ΤΡΙΤΗ 02/07/2019

08:00 – 11:30 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ – ΟΡΘΟΝΙΕΣ – ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ


11:30 – 13:30 ΟΡΘΟΝΙΕΣ – ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ

13:30 – 14:30 ΟΡΘΟΝΙΕΣ ΚΑΜΗΛΑΥΚΑ – ΞΥΓΓΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: H επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς και εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε στοιχεία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και εάν βρίσκονται στο έδαφος.