Γενική διακοπή ρεύματος σε όλο το νησί το Σάββατο

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις εξής ημερομηνίες και περιοχές:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/06/2019

07:30 – 08:30 ΛΑΓΑΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

08:30 – 11:00 ΛΙΘΑΚΙΑ ΑΛΙΑΖΗ

11:00 – 12:30 ΡΟΜΥΡΙ ΛΙΒΕΡΕΪΚΑ

12:30 – 14:30 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/06/2019

03:00 – 07:30 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ 150-20 KV

ΠΡΟΣΟΧΗ: H επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς και εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε στοιχεία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και εάν βρίσκονται στο έδαφος.