Τσουχτερά πρόστιμα σε δήμους που δεν ανακυκλώνουν

Κοινή Υπουργική Απόφαση φέρνει πρόστιμα της τάξεως των 1,000 έως και 100,0000 ευρώ σε Δήμους που δεν εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων.
Η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (2218 Β/08.06.2019) υπογράφεται από τον υπουργό Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση και τον αναπληρωτή Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σ. Φάμελλο. Η έκδοσή της άλλωστε προβλέπεται στον νόμο για την αναβάθμιση της ανακύκλωσης (ν. 4496/2017) και είναι εναρμονισμένη με το νέο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και των δήμων.
Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες αναλόγως της σοβαρότητάς τους αλλά και βάσει της επιλογής του κάθε δήμου να οργανώσει την ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων αυτοτελώς – που δίνει στο δήμο περισσότερες αρμοδιότητες – ή σε συνεργασία με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Η διαβάθμιση των παραβάσεων ευνοεί τους δήμους που έχουν ξεκινήσει τον σχεδιασμό ή και την υλοποίηση εργασιών χωριστής συλλογής ακόμα και αν είναι μικρότερου βαθμού από αυτόν που προβλέπουν τα τοπικά σχέδια ενώ κατακεραυνώνει δήμους που δεν έχουν προβεί σε καμία δράση για σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή του χωρίσματος των αποβλήτων.
Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται επίσης από το βαθμό υπαιτιότητας του δήμου, τη συμμόρφωση ή μη του δήμου κατόπιν διαπίστωσης της παράβασης, την επανάληψη της παράβασης αλλά και τη διάρκειά της.
Πάντως το ύψος του προστίμου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 7% των ετήσιων εσόδων του δήμου που από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας του προηγούμενου έτους.

φωτο: HuffPost-Greece