Λιμεναρχείο Λευκάδας | Μέτρα ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και αλιείας

To Λιμεναρχείο Λευκάδας ενημερώνει σχετικά με τη λήψη μέτρων ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες συρρέουν λουόμενοι εντός περιοχής δικαιοδοσίας του αποφασίζοντας:
Την απαγόρευση, για το χρονικό διάστημα από δημοσίευσης της παρούσας μέχρι 30-09-2019, της πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων, της πρόσδεσης σκαφών από σταθερά ή μη σημεία των ακτών με την προέκταση σχοινιών ή άλλων μέσων, της αγκυροβολίας και της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης, των πάσης φύσεως μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής καθώς και την προσέγγιση και προσγιάλωση Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές εντός περιοχής αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας στις οποίες συρρέει πλήθος λουόμενων ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι σημαντήρες.

Την απαγόρευση αλιείας με δίχτυα και παραγάδια σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές και συγκεκριμένα στις θαλάσσιες περιοχές εντός περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας όπου συρρέουν λουόμενοι, για χρονικό διάστημα μέχρι 30-09-2019.

Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης ανεξαρτήτως συντρεχουσών ποινικών ή και αστικών ευθυνών υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261), όπως ισχύει.
Πηγή:lefkadapress.gr

Θέματα που ίσως σας ενδιαφέρουνΤελευταία άρθρα