Γέφυρα Αγίου Χαραλάμπη | Ξεκινούν τα έργα αντικατάστασης του καταστρώματος

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα για την αντικατάσταση του καταστρώματος της γέφυρας του Αγίου Χαραλάμπη, αφού στις 20 Ιουνίου θα γίνει η δημοπράτηση και σύμφωνα, με τις εκτιμήσεις του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, Άκη Ζήβα οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά τις 24 Ιονίου.
Υπενθυμίζουμε ότι η αντικατάσταση θα γίνει με πλάκα σύμμεικτου σκυροδέματος και το κόστος των εργασιών που ανέρχεται σε 40.000€, θα αναληφθεί εξ ’ολοκλήρου από το Λιμενικό Ταμείο. Ο σχεδιασμός προβλέπει πως το έργο θα αποπερατωθεί σε 10 εργάσιμες ημέρες και θα χρειαστούν επιπλέον 20 ημέρες για τη σκλήρυνση του σκυροδέματος. Αυτό προκαλεί έναν μικρό προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς η τουριστική κίνηση τις μέρες που θα γίνει η παρέμβαση θα είναι αυξημένη. Το έργο θα πραγματοποιηθεί από το ΥΠ.ΕΘ.Α. σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου.
Τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στο κατάστρωμα της γέφυρας οφείλονται στην καθημερινή διέλευση μεγάλου αριθμού οχημάτων, με μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο φορτίο. Ο κ. Ζήβας επισημαίνει ότι σε λίγες εβδομάδες τα προβλήματα θα έχουν αντιμετωπιστεί και το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Υπενθυμίζουμε ότι η υλοποίηση των παρεμβάσεων καθυστέρησε λόγω της μη έγκαιρης έγκρισης των μελετών που απαιτούνταν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.