Προστασία Περιβάλλοντος Κέρκυρας – Αναφορά για καταστροφές σε παραλίες

Αναφορά του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας σχετικά με τη χρήση σκαπτικών μηχανημάτων σε παραλίες, τα οποία καταστρέφουν το σπάνιο είδος pancratium maritimum.

Η αναφορά

Επειδή έχουμε πληροφορηθεί , ότι χρησιμοποιούνται σκαπτικά μηχανήματα σε παραλίες, η οποίες έχει παραχωρηθεί προς ενοικίαση και απλή χρήση, προκειμένου να καθαριστούν από τα σκουπίδια, καταστρέφοντας ταυτόχρονα το σπάνιο είδος pancratium maritimum, (κρινάκι της θάλασσας), αλλά και άλλα ενδημικά είδη, θα θέλαμε να μας απαντήσετε, αν επιτρέπεται η χρήση σκαπτικών μηχανημάτων στις εν λόγω παραλίες χωρίς άδεια, από τους ιδιώτες (ν.2971/2001 Άρθρο 13, ν. 3739/2011, άρθρο 13, παρ 4)
Σας επισημαίνουμε επίσης ότι ορισμένα από τα κριτήρια του προγράμματος ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ, είναι οι πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο, και οι δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.
Θα θέλαμε επίσης να μας απαντήσετε αν ο Δήμος έχει μεριμνήσει για την καταγραφή και επισήμανση απειλούμενων ειδών της χλωρίδας των παραλιών, όπως για παράδειγμα του είδους pancratium maritimum το οποίο προστατεύεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως απειλούμενο είδος.

Πηγή:corfupress.com