Κεφαλονιά | Κατασκευή οδικού άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος αποφάσισε την ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στην Κεφαλλονιά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά». To νέο έργο θα συμβάλλει στην ραγδαία αποφόρτιση της πόλης του Αργοστολίου και της οδού Αργοστόλι – Λάσση – Αεροδρόμιο, η οποία διέρχεται μέσω πολυσύχναστης, κατοικημένης περιοχής. Επίσης θα προσφέρει άμεση και καλύτερη πρόσβαση στο υπόλοιπο βασικό οδικό δίκτυο του νησιού της Κεφαλονιάς (Εθνική Οδός Αργοστόλι – Σάμη, Επαρχιακή Οδός Αργοστόλι – Φισκάρδο, οικισμούς Νότιας Κεφαλονιάς). Το έργο θα είναι συνολικής χάραξης μήκους 6.030m και ταχύτητα μελέτης Ve = 60 – 70km/h. Για την σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου με την νέα οδό προβλέπονται εννέα (9) ισόπεδοι κόμβοι. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 806.000,00€ και αφορά στον προϋπολογισμό προπαρασκευαστικών ενεργειών – α’ στάδιο. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 8.355.600,00 €, εφόσον τα υποέργα προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματός τους. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2020. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών πραγματοποιείται έως 31/07/2021

Πηγή: www.inkefalonia.gr, diavgeia.gov.gr