Κλειστά τα δικαστήρια μέχρι τις 5 Ιουνίου λόγω εκλογών

Λόγω των εκλογών αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων μέχρι και τις 5 Ιουνίου 2019.
Μέχρι τις 5 Ιουνίου δεν θα εκδικάζονται υποθέσεις, δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά ούτε θα παραλαμβάνονται αιτήσεις.
Το Πρωτοδικείο θα παραμείνει ανοικτό σήμερα μέχρι τις 24:00. Το Σάββατο μέχρι να παρουσιαστεί και ο τελευταίος δικαστικός αντιπρόσωπος. Την Κυριακή όλη μέρα και μέχρι το πέρας της ψηφοφορίας για την εξυπηρέτηση δικαστικών αντιπροσώπων και εκλογέων. Και μετά το πέρας της ψηφοφορίας καθόλη τη διάρκεια της νύχτας και συνεχόμενα τη Δευτέρα μέχρι να παραδώσει και ο τελευταίος δικαστικός αντιπρόσωπος.