Διακοπή Ρεύματος | Για αύριο Τετάρτη 22 Μαΐου

Στην περιοχή του Βασιλικού θα εκτελεστεί αύριο Διακοπή Ρεύματος για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα οι περιοχές που θα γίνει διακοπή ρεύματος είναι:

08:00 ~ 09:30 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙΑ – ΝΤΟΡΕΤΤΕΣ – ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΡΤΟ ΡΩΜΑ – ΓΕΡΑΚΑΣ

09:00 ~ 11:00ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΜΠΕΛΑ – ΝΤΟΡΕΤΤΕΣ

11:00 ~ 14:30ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ