Τα τυπογραφεία στη Ζάκυνθο την εποχή της Αγγλοκρατίας

Του Άκη Λαδικού

Το 1809 ο Άγγλος στρατηγός Oswald μετέφερε από την Μάλτα και εγκατέστησε στη Ζάκυνθο πιεστήριο και το εγκαθιστά, κατ’ αρχήν, στην οικία του Ανδρέα Κορνήλιου. Σκοπός του είναι η εκτύπωση της επίσημης εφημερίδας του κράτους. Η διεύθυνση του ανατίθεται στον Γεώργιο Ρώσση και αργότερα στον Κερκυραίο Δημ. Ζερβό. Σαν στοιχειοθέτες προσλαμβάνονται οι: Δ. Χαρίτος, Σπ. Γραμματικόπουλος, Ι. Σκηνόπουλος και Αντ. Μαμάης. Το 1812 η επιστασία του τυπογραφείου της Ζακύνθου ανατίθεται στον Ανδρέα Κορνήλιο, ο οποίος πλουτίζει αυτό με νέα στοιχεία τα οποία προμηθεύτηκε από την Μεσσήνη της Ιταλίας. Ο τίτλος του τυπογραφείου ήταν «Δημόσιος Τυπογραφία Ζακύνθου» και αργότερα «Δημόσιος Τυπογραφία των Ελευθερωμένων Ιονίων Νήσων». Τον Αύγουστο του 1814 το τυπογραφείο μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα και μετατέθηκαν εκεί οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους. Ένα μικρό τμήμα έμεινε στη Ζάκυνθο στο οποίο μάλιστα, το έτος 1817, τυπώθηκε το βιβλίο «Περί των προσφερότερων μέτρων προς βελτίωσιν και διατήρησιν των οίνων της Ζακύνθου”. Το έργο αυτό του Μορατέλλη τυπώθηκε στα ιταλικά. Το 1847 ο Λουδοβίκος Μαρτζώκης ιδρύει στο νησί το πρώτο ιδιωτικό τυπογραφείο με διευθυντή τον Κωνσταντίνο Ρωσσόλυμμο. Ιδιωτικό τυπογραφείο «Η Ζάκυνθος». Έχει διασωθεί μάλιστα το εξής τετράστιχο: «Κυρ Ρωσσόλυμε, να ζήσης χίλιους χρόνους, εκατόν, που πασχίζει να φωτίζει της Ζακύνθου τον λαόν». Το 1851 ιδρύεται στη Ζάκυνθο το τυπογραφείο «Ο Παρνασσός» του Σέργιου Ραφτάνη με διευθυντή τον Νέστορα Ταρουσόπουλο. Το τυπογραφείο του Ραφτάνη βραβεύτηκε το 1859 στην έκθεση Αθηνών. Μετά το θάνατο του Ραφτάνη το τυπογραφείο διασπάστηκε σε δύο. Το τυπογραφείο της χήρας Ραφτάνη και στο τυπογραφείο του Ταρουσόπουλου. Το 1859 ιδρύθηκε το τυπογραφείο «Η Αυγή» του Νικολάου Κοντόγιωργα. Μετά το 1864 στο νησί λειτούργησαν και άλλα τυπογραφεία. Τα τυπογραφεία της εποχής ήταν χώροι ιδεολογικών αναζητήσεων, πνευματικής καλλιέργειας και παραγωγής πολιτισμού.


φωτο: diolkos.blogspot