Ενημερωτική δράση από τον ΦΟΔΣΑ στο Νηπιαγωγείο Γαϊτανίου

Μία ακόμα ενημερωτική δράση πραγματοποίησε ο ΦΟΔΣΑ αυτή τη φορά στο νηπιαγωγείο του Γαϊτανίου. Την Τετάρτη 15 Μαΐου, το Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου, σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς, στο πλαίσιο ανάπτυξης και προώθησης της ανακύκλωσης, πραγματοποίησε ενημερωτική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο νηπιαγωγείο του Γαϊτανίου. Πιο συγκεκριμένα, ο επιστημονικός συνεργάτης του Συνδέσμου Ντένης Μαλαπέτσας, ενημέρωσε τους μαθητές για την ανακύκλωση και τα οφέλη της μέσω προβολής ειδικών εικόνων, παραμυθιών και εκπαιδευτικών βίντεο. Στο τέλος της ενημέρωσης μοιράστηκαν ενημερωτικά έντυπα για την ανακύκλωση.