Μικρά αλλά σημαντικά βήματα

Με αφορμή το σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας μας για την αναγνώριση των ιαματικών πηγών στα Ξύγκια και τη δημοσίευση του ΦΕΚ που πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες και στο οποίο θα περιγράφονται οι θεραπευτικές ενδείξεις και αντενδείξεις του ιαματικού φυσικού πόρου, ο τρόπος χρήσης, και ο χημισμός του αναδεικνύεται ένα μεγάλο ζήτημα, αυτό της ανάπτυξης θεματικών μορφών τουρισμού και των ωφελειών που θα προκύψουν για την τοπική κοινωνία. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάστηκε να περάσουν χρόνια και ακόμα μένουν αρκετά βήματα, μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη χρηματοδότηση και αξιοποίησή τους, όμως όλοι αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχουν τέτοιες κινήσεις για την ποιοτική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Ζακύνθου. Το σημερινό μοντέλο φθίνει και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Επίσης, όλοι βλέπουν το πώς μεταλλάσσεται από το ένα καλοκαίρι στο επόμενο και το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί την τοπική κοινωνία και τους επιχειρηματίες. Υπάρχουν διέξοδοι για να αποφευχθούν οι συνέπειες του υπερτουρισμού και δύο από αυτές είναι η επιμήκυνση της σεζόν και η στροφή σε θεματικές μορφές τουρισμού. Κάποιοι – ελάχιστοι – επιχειρηματίες το αντιλήφθηκαν εγκαίρως και κατεύθυναν τις επενδύσεις τους αναλόγως. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι αυτή η στροφή στην ποιότητα είναι ανάγκη να στηριχθεί αναλόγως όχι μόνο από τους επιχειρηματίες, αλλά και από τις τοπικές αρχές. Μικρά αλλά σημαντικά βήματα γίνονται! Το νησί μας, αλλά και όλα τα Ιόνια, έχουν τα κριτήρια και μάλιστα και με το παραπάνω, ώστε αυτές οι αλλαγές να έχουν μέλλον και κέρδος για όλους. Κάτι ωστόσο που λείπει και από τις προεκλογικές συζητήσεις και τοποθετήσεις είναι η ανάλυση των θέσεων όλων των υποψηφίων σε δήμο και περιφέρεια για την πραγματική στήριξη του τουρισμού (εκτός από τις γενικές αναφορές για την υλοποίηση έργων υποδομής) και την προβολή του νησιού.